Sympatrisk er en betegnelse som brukes om plante- og dyrearter med utbredelsesområder som helt eller delvis overlapper hverandre. Jevnfør allopatrisk.