Soll, fangstapparat for å studere insekter og andre smådyr som lever blant strø på bakken, i bladhauger, bak bark på trær m.m. Apparatet er utformet som en ca. 1 m lang sylinder av tettvevd lerretstoff; i midten av sylinderen er det en nettingplate. Bunnen av sylinderen knyttes igjen før solling. Materialet legges i posen over nettingen og sollen ristes kraftig. Smådyrene, sammen med små substratpartikler, samles i den sammenknyttede posen nederst og overføres derfra til en skål hvor dyrene kan plukkes opp.