Forandring i miljøfaktorene i et geografisk område, for eksempel vegetasjonens forandring mellom myr og fastmark, eller temperaturforandring fra overflate til bunn i en innsjø.