Ubikvist, plante- eller dyreart med sammenhengende utbredelse over et større område, f.eks. einer i Norge. Se plantegeografi.