Geografisk rase, gruppe (populasjon) av planter eller dyr innen et geografisk område som atskiller seg i sine arvelige egenskaper fra en eller flere andre populasjoner som tilhører samme art, men lever i andre områder. Se rase og mennesket (forskjeller mellom menneskegrupper).