Robert May, opprinnelig australsk biolog, professor ved Universitetet i Oxford siden 1988. May var opprinnelig teoretisk fysiker, men ble professor i biologi ved Princeton universitet i 1973. I boken Stability and Complexity in Model Ecosystems (1973) viste han blant annet at økosystemer med mange arter kan være mindre stabile enn økosystemer med få arter. Videre var han den første (1977) som studerte kaos i naturen, da han viste at enkle modeller for populasjonsvekst kan føre til komplisert dynamikk. Han har de siste årene spesielt bidratt til forståelsen av smittsomme sykdommer hos mennesker (se epidemiologi). Storbritannias sjefsrådgiver i forskning 1995–2000; president i Royal Society fra 2000.