Synøkologi, læren om ytre faktorers påvirkning på plante- og dyresamfunn og forholdene i og mellom slike samfunn. Jf. autøkologi. Se også økologi.