Bioøkonomi, forskningsfelt som integrerer økonomisk innsikt med innsikt i økologi, først og fremst populasjonsøkologi. Mye resursforvaltning, som fastsettelse av fiskekvoter, er basert på bioøkonomiske betraktninger og modeller.