Opportunistiske arter, arter som er konkurransesvake og som derfor ikke forekommer i klimakssamfunn, men som forekommer der forstyrrelser har fjernet de konkurransesterke artene. Opportunistiske plantearter finnes f.eks. på brannflater, mens forekomst av opportunistiske arter på havbunnen kan indikere forurensing (se indikatorart). Opportunistiske arter kan overleve dersom de har god spredningsevne og stor formeringsevne (kort livssyklus og mange små avkom).