Populasjonsdynamikk

Fagansvarlig

Aline Magdalena Lee

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 20 artikler: