Fremmedartslista

Fremmedartslista er en oversikt over økologiske risikovurderinger av innførte arter og den mest omfattende oversikten over fremmede arter i Norge. Fremmedartslista er utarbeidet av Artsdatabanken og er uavhengig av miljømyndighetenes forbudsliste for arter i Norge.

Faktaboks

Også kjent som

Svartelista

Norsk svarteliste

Kategorier

Risikomatrise
Matrise for vurdering av invasjonspotensial og økologisk effekt fra fremmede arter, som fagekspertene til Artsdatabanken vurderer fremmde arter etter.
Av .

I fremmedartlista er artene plassert i kategorier fra «Ingen kjent risiko» til «Svært høy risiko». Det er 233 arter som er vurdert til svært høy risiko.

Kategori Forkortelse Økologisk effekt og invasjonspotensial
Svært høy risiko SE stor økologisk effekt og stort invasjonspotensial
Høy risiko HI middels eller stor økologisk effekt eller moderat eller stort invasjonspotensial
Potensielt høy risiko PH stor økologisk effekt eller stort invasjonspotensial
Lav risiko LO middels eller lavere økologisk effekt eller moderat eller lavere invasjonspotensial
Ingen kjent risiko NK ingen kjent økologisk effekt og lite invasjonspotensial
Ikke vurdert

Mink er blant artene som har etablert seg i Norge og som både har stor økologisk effekt og stort invasjonspotensiale, den har derfor fått kategorien «svært høy risiko». Noen andre arter i denne kategorien er harlekinmarihøne, kanadagås og plantene sitkagran, parkslirekne og tromsøpalme.

Bananflue er en art som har etablert seg i Norge, men som er kategorisert som «lav risiko» fordi den ikke har noen kjente økologiske effekter og moderat invasjonspotensiale. Moskusfe og tuja er andre velkjente arter som har blitt (re-)introdusert i Norge etter 1800, men som ikke anses for å utgjøre noen risiko for norsk natur.

Dørstokkarter

I tillegg er en rekke arter plassert i kategorien dørstokkart. Dette er fremmede arter som i per i dag ikke er etablert i Norge, men som trolig kan etablere seg innen de nærmeste femti år. For å bli vurdert som dørstokkart må arten være etablert i et naboland og potensielt kunne komme til Norge på egen hånd, eller finnes naturlig andre steder, men kunne tenkes på flyttes til Norge tilfeldig som følge av menneskelig aktiviteter.

Blant kjente dørstokkarter i Norge finner vi mårhund, kongekrabbe og svartmunnet kutling. Denne fisken er opprinnelig fra Det kaspiske hav og har blant annet etablert seg på store områder i Nord-Amerika og i Østersjøen.

Risikovurdering

1485 fremmede arter er risikovurdert for Fastlands-Norge, og 47 arter er risikovurdert for Svalbard. Av disse er 233 arter er vurdert til å utgjøre en høy eller svært høy økologisk risiko i Fastlands-Norge. Totalt 319 arter er vurdert til å være dørstokkarter. Alle de risikovurderte artene er listet i Fremmedartslista 2018. I tillegg finnes 1529 fremmede arter som av ulike grunner ikke er risikovurderte.

Historikk

Den første oversikten ble utarbeidet av Artsdatabanken i 2007. I 2011/2012 foretok Artsdatabanken den andre risikovurderingen av fremmede arter i norsk natur, ved hjelp av ny metodikk utviklet av norske forskningsmiljøer. Resultatet av arbeidet ble lagt frem i form av publikasjonen Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012.

I 2018 publiserte Artsdatabanken nye vurderinger av fremmede arter i Norge, og oversikten endret da navn fra Norsk svarteliste til Fremmedartslista.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg