Utavl, det at organismer foretrekker å parre seg med ikke-beslektede individer, motsatt av innavl. Hos mange organismer er det spesielle atferdsmessige mekanismer for å fremme utavl, f.eks. at et av kjønnene har en tendens til å forlate området der de vokser opp før de søker make og formerer seg.