Agroskogbruk, skogjordbruk, blandingskultur av trær og jordbruksvekster. Trærne holder på fuktigheten og binder jordsmonnet, og motvirker dermed erosjon forårsaket av vann og vind. Brukes mye i avskogede områder og i områder som hyppig rammes av tørke. Trærne og jordbruksvekstene tilhører ofte erteblomstfamilien, da disse plantene binder nitrogen fra luften, og på den måten holder jordsmonnet fruktbart. I karrige områder kan også trærnes anvendelighet som mat, dyrefôr og brensel være avgjørende ved valg av treslag.