Demøkologi er det samme som populasjonsøkologi, se økologi.