Som finnes i begge polarområdene; for eksempel om plante- og dyrearter som finnes i eller nær polarområdene, men ikke i mellomliggende områder.