Radio, blir vanligvis brukt som en betegnelse på radiomottager, men blir også brukt som betegnelse på radiosender, større radiostasjoner og kringkastingsinstitusjoner (for eksempel Bergen Radio og Sveriges Radio). Radio er i videste forstand en fellesbetegnelse for overføring av informasjon (tale, musikk, data og så videre) ved hjelp av elektromagnetiske bølger (radiobølger).. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Radioteknikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel