Radiosendere og radiofyr

Radio, forstavelse, alminnelig betegnelse på radiomottager. Også brukt som betegnelse på radiosender, større radiostasjoner og kringkastingsinstitusjoner (f.eks. Bergen Radio, Sveriges Radio). Radio er i videste forstand en fellesbetegnelse for overføring av informasjon (tale, musikk, data osv.) ved hjelp av elektromagnetiske bølger (radiobølger).. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Lundheim

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 18 artikler: