Piratsender, radio- eller fjernsynsstasjon som driver kringkasting i strid med internasjonal overenskomst og uten lisens fra noen regjering. Det er både på nasjonalt og internasjonalt plan truffet tiltak for å forhindre slik virksomhet. Bruk av piratsendere har etter hvert avtatt, antagelig på grunn av det store antall radio- og fjernsynskanaler som er blitt tilgjengelig.