Meterbølgekringkasting, ofte kalt FM-kringkasting, radiosendinger på meterbølger ved hjelp av frekvensmodulerte radiosendere. Se modulasjon. Utsendelsen foregår ved meget høye frekvenser (87,5–108 MHz), meterbølger. Meterbølgekringkasting gir god lydgjengivelse. Se også radio.