En radiomottagers evne til å velge ut en bestemt sender blant flere som ligger nær hverandre i frekvens. Den riktige selektivitet blir et kompromiss mellom behovet for båndbredde (krav til naturtro lydgjengivelse) og skarp nok utvelgelse av sendere som vil kunne forstyrre hverandre. Tilsvarende forhold gjør seg gjeldende i fjernsynsmottagere.