Styresender, den del av radiosender hvor frekvensen genereres. Modulering og annen signalbehandling foregår også ofte i styresenderen. Se radio (radiosender).