Trådradio, utsendelse av radioprogram langs kraft- eller telefonlinjer. Har vært brukt meget i bl.a. Sverige og Sveits. Kan sees på som forløperen til kabelkringkasting. I Norge har det vært i bruk flere sendere for spredning av radioprogram langs kraftlinjenettet, men systemet er nå lagt ned.