Radiopeileorientering, (eng. ARDF Amateur Radio Direction Finding), orienteringsløp basert på radiopeilinger. Ved hjelp av peilemottager (revesaks), kart og kompass skal løperne finne frem til poster i terrenget hvor det er plassert radiosendere (rever). Det arrangeres nasjonale og internasjonale mesterskap. RPO drives mest av radioamatører, i Norge organisert i Norsk Radio Relæ Liga.