QSL-kort, spesielt kort radioamatører sender til hverandre som bekreftelse på kontakt (QSO). Skal oppgi radioamatørens kallesignal, sendested og tidspunkt for forbindelse, evt. type utstyr og opplysninger om styrke og leselighet for den mottatte sending.