MUF, den høyeste frekvens i et radiosignal, gitt innfallsvinkel og tid på døgnet, som gir refleksjon fra ionosfæren. Høyere frekvenser enn MUF vil passere gjennom ionosfæren. Særlig aktuelt ved kortbølge radiokommunikasjon.