Radiostøykontrollen, serviceorgan for lisensbetalerne, opprettet 1939 som en egen virksomhet i Televerket, senere Telenor, 1999 overført til Post- og teletilsynet. Inngår i PTs operative tekniske tilsyn (Frekvenskontrollen). Kontorer i Lødingen, Trondheim, Bergen, Ski og Lillehammer, samt hovedkontoret som ligger i Lillesand.