Rombølge er en elektromagnetisk bølge som når mottageren via reflekterende lag i troposfæren eller ionosfæren.