Nøkling, radioteknisk uttrykk for på- og avslag av f.eks. en radiosender ved hjelp av morsenøkkel eller på annen måte. Betegnelsen anvendes også i fjernsynsstudioet, hvor fargenøkling (chromakeying) brukes for å kombinere bilder, f.eks. legge fiktive bakgrunnsscener bak personene i forgrunnen. Videre brukt som betegnelse i digitale modulasjonssystemer i form av amplitudeskift-, frekvensskift- og faseskiftnøkling.