Feeder, tilførselskanal, tilbringer; nyttes spesielt om forbindelsen mellom en antenne og en radiomottager eller -sender. Denne mateledningen, fødeledningen, må ha lave tap, og er vanligvis enten en symmetrisk transmisjonslinje eller en koaksialkabel.