Multippel aksess, samlebetegnelse for metoder som gjør det mulig å overføre signaler fra flere radiosendere over samme kanal, som for eksempel når jordstasjoner overfører informasjon over en felles transponder i en kommunikasjonssatellitt. Dette begrepet er forskjellig fra multipleksing hvor signalene kombineres i én funksjonsenhet. Det er tre hovedprinsipper for multippel aksess (MA), frekvensdelt (FDMA), tidsdelt (TDMA) og kodedelt multippel aksess (CDMA).