TDMA, metode for å la flere brukere dele en radiokanal. ved at de får tildelt egne, bestemte tidsluker. Metoden gir mulighet for dynamisk tildeling av kapasitet i samsvar med behovet hos den enkelte bruker. TDMA benyttes i GSM og ved satellittkommunikasjon.