Mellombølgekringkasting, lydkringkasting på mellombølgebåndet. Det blir benyttet amplitudemodulasjon. Den siste mellombølgesender i Norge lå på Kvitsøy i Rogaland. Utstrålt effekt var 1200 kW på frekvensen 1314 kHz. Senderen dekket handels- og fiskeriflåten i Nordsjøen samt land i Europa, men ble slått av i 2006.