Ultrakorte radiobølger, (av ultra), upresis betegnelse for elektromagnetiske bølger med bølgelengder mindre enn ca. 10 m. Se radiobølger og UHF. Ultrakorte radiobølger brukes også bl.a. til spektralanalyse og i medisin, se diatermi.