Radiosamband, fellesbetegnelse på enhver overføring, sending og mottaking av tegn, signaler, skrift, bilder osv. ved hjelp av radiobølger, se telekommunikasjon.