Faseforvrengning, en type forvrengning som kan oppstå når et signal som er satt sammen av flere frekvenskomponenter, skal overføres over en viss avstand. Vi får faseforvrengning dersom de forskjellige frekvenskomponentene overføres med ulik hastighet. Det mottatte signal vil da ikke være identisk med det som er sendt. Faseforvrengning kan som et eksempel være en kilde til merkbar degradering av et fjernsynsbilde.