SHF, betegnelse på den del av det elektromagnetiske frekvensspekteret som ligger mellom 3 GHz og 30 GHz.