Spredt spektrum-teknikk, modulasjonsmetode i radioteknikken hvor informasjonssignalet spres over et langt videre frekvensbånd enn den båndbredde som er nødvendig for å overføre informasjonen. Metoden muliggjør overføring av flere signaler samtidig innenfor samme båndbredde og interferens ved flerveis transmisjon kan elimineres. Den benyttes dessuten for å redusere påvirkning fra støysendere. En spesiell form for spredt-spektrumteknikk er CDMA.