Scatter-samband, spredningssamband, radiosamband hvor transmisjonen av radiobølger er basert på spredt refleksjon i et område av troposfæren som er synlig fra både sender og mottaker. Den spredte refleksjonen skyldes inhomogeniteter i dette laget. Scatter-samband tillater stor avstand mellom stasjonene, men man må benytte høye sendeeffekter og store antenner. Scatter-samband legger beslag på de tildelte frekvensbåndene over et stort geografisk område, og det fører til lite effektiv bruk av frekvensressursene. Erstattes nå ofte av satellittsamband.