Ionosfærebølger, radiobølger hvor utbredelsen fra sender til mottager går via refleksjoner fra ionosfæren.