Kystradiostasjoner, radiostasjoner drevet av Telenor, formidler trafikk med skip i sjøen. Det er seks betjente stasjoner (2005): Tjøme Radio, Rogaland Radio, Florø Radio, Bodø Rradio, Vardø Radio og Svalbard Radio. I tillegg til de betjente stasjonene finnes det ca. 25 fjernstyrte stasjoner. Kystradiostasjonene assisterer ofte ved søks- og redningsaksjoner, ved siden av den normale samtaleformidlingen.