nødradio

Artikkelstart

Nødradio er radiokommunikasjon fra skip, fly eller annet fremkomstmiddel der en nødsituasjon oppstår. Generelt gjelder at ingen lov eller bestemmelse skal hindre den som er i nød i å bruke hvilket som helst middel for å få frem en nødmelding. Bruk av radiokanaler og fremgangsmåte ved nødtrafikk er regulert av vedtak og anbefalinger fra Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, SOLAS, Overenskomst om internasjonal sivil luftfart (Chicagokonvensjonen) samt radioreglement utgitt av Den internasjonale teleunion.

De viktigste kanalene for nødradiokommunikasjon brukes også for vanlig anrop. Av trafikkmessige grunner holdes det derfor lyttevakt på disse kanalene. For å sikre at nødsignaler blir hørt, er det påbudt taushetsperioder for annen trafikk enn nødtrafikk og hastesignal med tre minutters varighet to ganger per time.

Signalet SOS er det internasjonale nødsignal for radiotelegrafi. For nødtrafikk på telefoni-nødkanalene brukes det internasjonale nødsignal mayday. En nødsituasjon kan også varsles ved alarmsignaler både for telefoni og telegrafi. Se nødsignaler. For mottagning av telegrafi-alarmsignalet brukes vanligvis autoalarmapparater som automatisk skal reagere på et alarmsignal og varsle vakthavende.

Alle radiopliktige norske skip (og visse utenlandske) er utstyrt med automatisk alarmvaktmottager for nødfrekvensen 2182 kHz. Mottageren reagerer på radiotelefoni alarmsignalet og åpner automatisk i taushetsperiodene.

I tillegg til den radiokommunikasjon som foregår før fly eller skip eventuelt forlates i en nødsituasjon, skal det være mulighet for å fortsette nødtrafikken ved hjelp av radioutstyr som enten er påbudt fast installert i redningsfarkostene eller er bærbart og kan tas med i redningsfarkostene. For lokalisering fra fly av redningsfarkoster brukes små nødpeilesendere. For en del norske skip er slike sendere påbudt. Alle norskregistrerte fly skal være utrustet med nødpeilesender som ved havari automatisk begynner å sende peilesignaler på nødfrekvensene.

Både i fly og skip kan man i tillegg benytte bærbare nødkommunikasjonssett som opererer på luftfartens nødfrekvenser.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg