Romdiversitet, metode for å oppnå stabil forbindelse i et radiosamband hvor klimatiske forhold gir turbulente overføringsbetingelser. Det benyttes to separate antenner atskilt med minst 70 bølgelengder for å fange opp samme radiosignal. Dermed vil signalet i de to antennene ha tilbakelagt en noe forskjellig vei fra sender til mottaker. Variasjonen i mottatt signalstyrke i de to mottakerne vil være statistisk uavhengig, og sannsynligheten for at minst ett av signalene har tilfredsstillende styrke, øker. Anvendes særlig ved radiolinjer i tropiske områder. Det er også mulig å oppnå en mer stabil forbindelse for et radiosamband med bare én overføringsvei ved at den samme informasjonen sendes flere ganger til forskjellige tidspunkt, se tidsdiversitet.