Transceiver, betegnelse på radioutstyr hvor sender og mottager er bygd sammen i én enhet. Brukes vanligvis for små sender-/mottagerapparater for kommunikasjon, f.eks. radioamatørstasjoner, håndholdte VHF-apparater m.m.