Frekvensomformer, brukes for utfyllende dekning der terrengformasjonene gir skygger, «huller», i dekningsområdene for de større senderne. Utstyret benyttes på korte bølgelengder for lydkringkasting (FM) og fjernsyn. Slike frekvensomformere består av en mottagerdel som tar inn programmet fra en større sender, en omformerdel som omformer signalet fra kanalen det mottas i til den nye kanalen som ønskes anvendt på stedet, og en senderdel som etter forsterkning sender ut programmet.