Radiostøy, uønskede signaler i radiomottagere, skyldes elektriske støyspenninger. De kan oppstå i mottageren selv (termisk støy), komme inn over antennen (atmosfærisk støy, tenningsstøy fra biler) eller over lysnettet (støy fra elektriske apparater el.l.). Interferens fra andre radiosystemer er et økende problem etter som mengden av slike systemer vokser og frekvensområdet blir stadig mer utnyttet. Egenstøyen vil alltid begrense mottagerens følsomhet.