Reléstasjon, en enkelt stasjon i en kjede av radiostasjoner i en radiolinjeforbindelse. I en reléstasjon foretas en forsterkning av signalet før det sendes videre til neste stasjon. Dessuten må frekvensen for det utsendte signalet forandres. Ellers ville lekkasje fra senderantenne til mottakerantenne sammen med høy forsterkning føre til ustabilitet, det vi kjenner som «hyling» i akustiske systemer.