Fasemodulasjon, elektroteknisk uttrykk som beskriver at informasjon (tale, lyd) ved f.eks. en radiooverføring preges inn på bærebølgen ved å endre dennes fase i takt med informasjonen, se modulasjon.