Heterodynmottager, radiomottager hvor det mottatte signalet blir flyttet i frekvens til et fast frekvensbånd, mellomfrekvensbåndet, hvor det vesentlige av høyfrekvensforsterkningen i mottageren foregår. Se radiomottager.