AM-kringkasting, (av amplitudemodulasjon), se langbølgekringkasting og mellombølgekringkasting.