Rammeantenne, i prinsipp en stor, dreibar, flat spole, som opptar radiosignaler på langs, mens den er ufølsom når den står på tvers av retningen til senderen. Retningsegenskapen nyttes til peiling, se radionavigasjon.